Cyfarfodydd

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ei ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

NDM6006 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2016.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mawrth 2016.

Dogfennau Ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

NDM6006 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 26 Ionawr 2016.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Mawrth 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/03/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor

PAC(4)-10-16 Papur 1 – Llythyr gan Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tiodi

PAC(4)-10-16 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(4)-10-16 Papur 3 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Aeth Jocelyn Davies allan o’r cyfarfod tra bod y mater hwn yn cael ei drafod.

3.2 Nododd a thrafododd yr Aelodau yr ymateb a gafwyd gan Lywodraeth Cymru. Cytunwyd y dylai'r Cadeirydd ymateb i Lywodraeth Cymru yn gofyn am fanylion penodol ynghylch amserlenni a'r dyddiadau y bwriedir cwblhau'r camau gweithredu mewn perthynas ag argymhellion 2, 6, 17 a 18.

 


Cyfarfod: 19/01/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(4)-02-16 Papur 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft, a chytunwyd arno, yn amodol ar rai mân newidiadau.

3.2 Cyhoeddir yr adroddiad ar 26 Ionawr 2016.

 


Cyfarfod: 12/01/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Ystyried yr Adroddiad Drafft

PAC(4)-01-16 Papur 6 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft a nodwyd y byddai drafft diwygiedig ar gael i'w drafod yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 19 Ionawr.

 


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 7

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol – Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Christopher Munday – Dirprwy Gyfarwyddwr, Atebion Busnes, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Yn rhan o'r ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, craffodd y Pwyllgor ar Owen Evans, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus; James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol; John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio; a Christopher Munday, Dirprwy Gyfarwyddwr Atebion Busnes, Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru

Cofnodion:

1.1  Trafododd Archwilydd Cyffredinol Cymru PAC(4)-34-15 papur 1 (Eitem 4) â'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Gwybodaeth ychwanegol gan Lambert Smith Hampton (23 Tachwedd 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn dystiolaeth 6

PAC(4)-33-15 Papur 1

Papur Ymchwil

 

Langley Davies - Cyfarwyddwr, South Wales Land Developments Limited

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn holi Langley Davies, Cyfarwyddwr South Wales Land Developments Limited, fel rhan o’r ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio.

 


Cyfarfod: 01/12/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Llythyr gan y Prisiwr Dosbarth (24 Tachwedd 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

PAC(4)-29-15 PTN1 – Gwybodaeth ychwanegol gan gyn-aelodau bwrdd RIFW

PAC(4)-29-15 PTN2 – Llythyr gan Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus (28 Hydref 2015)

PAC(4)-29-15 PTN2A – Llythyr gan Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol (22 Hydref 2015)

PAC(4)-29-15 PTN3 – Gwybodaeth ychwanegol gan Amber Infrastructre Ltd (26 Hydref 2015)

PAC(4)-29-15 PTN4 – Gwybodaeth ychwanegol gan Lambert Smith Hampton Ltd (28 Hydref 2015)

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1       Nodwyd y papurau.

1.2       Trafododd yr Aelodau y wybodaeth ychwanegol a gyflwynwyd gan dystion, ynghyd â'r dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth cynharach.

1.3       Cytunodd yr Aelodau y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu at Lambert Smith Hampton gyda chwestiwn penodol o'r dystiolaeth ychwanegol a gafwyd. 

1.4       Cytunodd yr Aelodau y dylai'r Cadeirydd ysgrifennu at Lambert Smith Hampton gyda chwestiwn penodol o'r dystiolaeth ychwanegol a gafwyd. 

1.5       Cytunodd y Pwyllgor i aildrefnu'r sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru i 1 Rhagfyr. Cyn y sesiwn honno, cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gyda rhai cwestiynau penodol sydd wedi codi o'r dystiolaeth a gafwyd. 

 

 


Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

1.1 Ystyriodd Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Hydref.

 


Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Llythyr gan James Price, Llywodraeth Cymru (12 Hydref 2015)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn dystiolaeth 5

PAC(4)-28-15 Papur 1

PAC(4)-28-15 Papur 2

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Jeremy Green - Lambert Smith Hampton Ltd

Lee Mogridge - Lambert Smith Hampton Ltd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Jeremy Green a Lee Mogridge o Lambert Smith Hampton Ltd fel rhan o’r ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio.

4.2 Cytunodd Jeremy Green a Lee Mogridge i anfon y wybodaeth a ganlyn at y Pwyllgor:

 

·       Gwirio a chadarnhau’r dyddiadau y gwnaethant gyfarfod â swyddogion cynllunio o Gyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Sir Fynwy a chyflwyno unrhyw ohebiaeth berthnasol;

·Gwirio a gafodd yr holl ddiddordeb a ddangoswyd gan brynwyr posibl ei gyfleu i Fwrdd CBCA ac yn benodol y diddordeb a ddangoswyd gan Legat Owen, a phryd y gwnaed hynny;

·Manylion y cyfarfodydd a gynhaliwyd gyda’r prynwr arfaethedig rhwng mis Chwefror 2011 a mis Mawrth 2012;

·Gwiriwch pryd y sefydlwyd perthynas gyda Mr Langley Davies, pwy o LSH oedd yn gweithredu ar ei ran ac ym mha swyddogaeth ac ar ba brosiectau eraill (lle y mae’n Gyfarwyddwr);

·Darparu e-byst a gohebiaeth arall gyda’r prynwr posibl pan awgrymodd y prynwr y byddai’n niweidiol i’w fuddiannau ac y gallai ragfarnu’r trafodion portffolio pe byddai’n cael ei orfodi i gynnal prisiad ffurfiol, ac

·       Egluro pryd ddechreuodd LSH farchnata safle Trefynwy ar gyfer SWLD.

 

 

 


Cyfarfod: 20/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Oherwydd cyfyngiadau amser, nis cyrhaeddwyd yr eitem hon.

 


Cyfarfod: 13/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn dystiolaeth 4

PAC(4)-27-15 Papur 1

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Leo Bedford - Amber Infrastructure Ltd

Giles Frost - Amber Infrastructure Ltd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn craffu ar Giles Frost a Leo Bedford o Amber Infrastructure Cyf fel rhan o'r ymchwiliad i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio.

4.2 Cytunodd Giles Frost i wirio'r dyddiadau y bu Amber Infrastructure Cyf yn bresennol mewn cyfarfodydd gyda Bwrdd y Gronfa y tu allan i drefniadau cyfarfodydd arferol, pa gyfarfodydd, os o gwbl, a gynhaliodd Amber Infrastructure gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru, a chadarnhau'r dyddiad y cymeradwywyd y Cynllun Gwireddu Asedau.

 


Cyfarfod: 13/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Oherwydd bod amser yn brin, ni chyrhaeddwyd yr eitem hon.

 


Cyfarfod: 13/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 3

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Llywodraeth Cymru

Christopher Munday – Dirprwy Gyfarwyddwr, Datrysiadau Busnes, Llywodraeth Cymru

Gareth Morgan - Dirprwy Gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar swyddogion Llywodraeth Cymru a oedd yn arfer bod yn gyfrifol am Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio. Buont yn holi James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol, Christopher Munday, Dirprwy Gyfarwyddwr, Business Solutions a Gareth Morgan, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Gyhoeddus.

·       James Price oedd cyn-Gyfarwyddwr Cyffredinol a Swyddog Cyfrifyddu Ychwanegol yr Adran a grëodd Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio.

·       Chris Munday oedd y swyddog arweiniol a oedd yn gyfrifol am sefydlu'r Gronfa, penodi aelodau'r Bwrdd a dewis yr asedau a drosglwyddwyd o Lywodraeth Cymru i’r Gronfa.  Roedd Mr Munday hefyd yn gweithredu fel sylwedydd Llywodraeth Cymru ar Fwrdd y Gronfa hyd at fis Mehefin 2011.

·       Roedd Gareth Morgan yn cynrychioli’r Adran fel y mae ar hyn o bryd, ar y mewnbwn i’r ymatebion i’r Gronfa. Mae ganddo wybodaeth am gyrff hyd braich.

3.2 Cytunodd James Prisiau i anfon rhagor o wybodaeth am:

·       Y strwythur rheoli llinell sy'n berthnasol i Christopher Munday yn ystod ei gyfnod fel sylwedydd ar Fwrdd y Gronfa a'r dull o gyflwyno adroddiadau i Lywodraeth Cymru, gan gynnwys yn dilyn cyfarfodydd Bwrdd y Gronfa;

·       Egluro pryd y newidiodd y meddylfryd polisi yn ôl i fod yn amgylchedd mwy 'normal' lle gellid gwneud penderfyniadau yn fwy rhesymol, yn hytrach na meddwl yn frys am ‘arwerthiant wedi tân';

·       Safiad Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r asesiad tai gan Gyngor Caerdydd;

·       Cadarnhad ynghylch a gafodd Bwrdd y Gronfa, fel yr oedd ar y pryd, olwg ar Adroddiad Prisio King Sturge, a phryd;

·       Gwirio a chynghori ynghylch pa wybodaeth a oedd wedi'i chynnwys ym mhecynnau cynefino Aelodau Bwrdd y Gronfa ac a oedd y wybodaeth hon yn amlinellu disgwyliad Llywodraeth Cymru o rôl aelodau Bwrdd y Gronfa.

3.3 Cytunodd Christopher Munday i wirio a chadarnhau a oedd i gyflwyno adroddiad i Weinidogon Cymru ar ei sylwadau ar ôl bod yng nghyfarfodydd Bwrdd y Gronfa, a phryd y dylid gwneud hynny. 

 


Cyfarfod: 12/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 2

PAC(4)-26-15 Papur 4 – Papur gan gyn-aelodau’r Bwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Gyn-aelodau’r Bwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio

Richard Anning

Ceri Breeze

Richard Harris

Chris Holley

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith pedwar cyn-aelod o Fwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio a benodwyd i'r Bwrdd gan Lywodraeth Cymru. Holwyd y canlynol:

·       Ceri Breeze: Aelod o'r Bwrdd ers mis Mawrth 2010. Penodwyd yn Gadeirydd ym mis Hydref 2011. Ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013;

·       Richard Anning: Aelod o'r Bwrdd ers mis Rhagfyr 2010. Ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013;

·       Y Cynghorydd Christopher Holley: Aelod o'r Bwrdd ers mis Tachwedd 2010. Ymddiswyddodd ym mis Hydref 2013; a

·       Richard Harries: Aelod o'r Bwrdd ers mis Gorffennaf 2012. Ymddiswyddodd ym mis Mehefin 2013.

 

5.2 Nododd y Cadeirydd fod Jonathan Geen, cyn-aelod o Fwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, wedi gwrthod y gwahoddiad i ddod i'r sesiwn hon oherwydd gwrthdaro buddiannau.

5.3 Cytunodd cyn-aelodau o Fwrdd Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio i adolygu ac anfon unrhyw sylwadau a allai fod ganddynt ar brisiadau'r farchnad gan Savills (Ionawr 2012) ac adroddiad y Prisiwr Dosbarth ym mis Gorffennaf 2015.

 


Cyfarfod: 12/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn friffio gyda Llywodraeth Cymru

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Richard Baker – Cyd-Pennaeth Dros Dro, Adran Eiddo, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Lywodraeth Cymru a thrafodwyd cwmpas yr ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 12/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn Dystiolaeth 1

PAC(4)-26-15 Papur 2 – Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru (7 Medi 2015)

PAC(4)-26-15 Papur 3 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol (23 Gorffennaf 2015)

Papur Briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Richard Baker – Cyd-Pennaeth Dros Dro, Adran Eiddo, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith swyddogion Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol ar hyn o bryd am Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio, gan holi Owen Evans, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, a Richard Baker, Cyd-bennaeth Dros Dro yr Adran Eiddo.

4.2 Cytunodd Owen Evans i anfon rhagor o wybodaeth am y canlynol:

·       Copi o'r adroddiad prisio a luniwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru gan King Sturge (Jones Lang LaSalle erbyn hyn);

·       Sut y cafodd yr asedau a aeth i'r portffolio a drosglwyddwyd i Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio eu dewis, ynghyd â manylion am unrhyw waith marchnata blaenorol gan Lywodraeth Cymru o ran yr asedau ym mhortffolio tir Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio a chopi o gofnodion y cyfarfod lle cytunwyd ar y dewis yn y portffolio;

·       Yr ystyriaeth a roddir gan Lywodraeth Cymru i'r goblygiadau i Drysorlys y DU o ran refeniw treth yn y dyfodol wrth gytuno ar drafodion masnachol sydd ag endidau tramor;

·       Eglurhad o statws cyfreithiol cysylltiad a chontract Llywodraeth Cymru ag Amber Infrastructure Ltd (fel Aelod Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig arall, ac fel Rheolwr Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio), a chyngor cyfreithiol Llywodraeth Cymru ar effaith bosibl unrhyw benderfyniad a wneir gan Lywodraeth Cymru i ddod â'r contract i ben.

 

 


Cyfarfod: 12/10/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru

PAC(4)-26-15 Papur 1 – Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (6 Hydref 2015)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 


Cyfarfod: 14/07/2015 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio: Gwybodaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Cofnodion:

3.1 Rhoddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru wybodaeth i'r Pwyllgor am ei adroddiad sydd ar y gweill (i'w gyhoeddi ar 15 Gorffennaf) ar Gronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio (RIFW).