Cyfarfodydd

P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/01/2016 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Brif Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a chytunwyd i gau'r ddeiseb.

 


Cyfarfod: 08/12/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a chytunodd i:

·         ofyn eto am ymatebion gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru;

·         gofyn am farn y deisebydd am lythyr y Dirprwy Weinidog; ac

·         ystyried y mater hwn ymhellach yn y Flwyddyn newydd ar ôl derbyn yr ymatebion hynny.

 


Cyfarfod: 16/06/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 P-04-638 Y Gwasanaethau Brys - Pŵer Mynediad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Dirprwy Weinidog yn gofyn iddo ddarparu ymateb manwl i'r pwyntiau a godwyd gan y deisebwyr, y mae llawer ohonynt yn ymddangos yn rhesymol; ac

·         ysgrifennu at swyddogion Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gofyn am eu barn ar y ddeiseb.