Cyfarfodydd

P-04-633 Codi Ymwybyddiaeth o'r Band Eang Gwael yn Ein Hardal

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/11/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-633 Codi Ymwybyddiaeth o’r Band Eang Gwael yn Ein Hardal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebydd a phartïon eraill yr effeithiwyd arnynt a chytunwyd i gau’r ddeiseb. Wrth wneud hynny roeddent yn dymuno diolch i’r deisebydd am ymgysylltu â’r Pwyllgor ac i anfon ymlaen, er gwybodaeth, gopi o ohebiaeth gysylltiedig a anfonwyd at yr Aelodau yn ddiweddar.

 


Cyfarfod: 10/11/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-633 Codi Ymwybyddiaeth o'r Band Eang Gwael yn Ein Hardal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ganiatáu rhagor o amser i'r deisebwyr roi sylwadau ar ohebiaeth y Dirprwy Weinidog.

 


Cyfarfod: 12/05/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 P-04-633 Codi Ymwybyddiaeth o’r Band Eang Gwael yn Ein Hardal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i aros i glywed barn y deisebydd am lythyr y Dirprwy Weinidog Addysg a Sgiliau.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu