Cyfarfodydd

P-04-629 Adolygu a gorfodi Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/09/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 P-04-629 Adolygu a gorfodi Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i:

 

·         aros am sylwadau pellach gan y deisebydd; a

·         chau'r ddeiseb os na cheir ymateb o fewn y pedair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 02/06/2015 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 P-04-629 Adolygu a gorfodi Deddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog yn gofyn am ei hymateb i'r nifer o bwyntiau a godwyd gan y deisebydd, yn enwedig mewn perthynas ag ariannu, fel y gellir ail-gartrefu ceffylau yn hytrach na'u dinistrio, ac a allai'r trefniadau rheoli sy'n cael eu defnyddio yn y New Forest fod o gymorth yng Nghymru; ac
  • anfon trawsgrifiad at y deisebydd o sesiwn craffu ar ôl deddfu Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd ar Ddeddf Rheoli Ceffylau (Cymru) 2014 ar 12 Mawrth 2015.