Cyfarfodydd

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Penderfyniad:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

 


Cyfarfod: 20/01/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.


Cyfarfod: 21/10/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 23/09/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.14

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Tynnwyd y cwestiwn yn ôl.


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y cwestiynau.


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

Gofynnwyd y cwestiwn.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.06

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.

 


Cyfarfod: 28/01/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.30

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.

 


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

 

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

 


Cyfarfod: 05/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 08/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.

 


Cyfarfod: 09/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.08

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 11/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.04

 

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.


Cyfarfod: 30/04/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.59

 

Tynnwyd y cwestiwn yn ôl.


Cyfarfod: 19/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.05

 

Gofynnwyd y 3 chwestiwn.


Cyfarfod: 05/02/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.00

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y cwestiwn.


Cyfarfod: 16/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.21

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd y 3 chwestiwn.


Cyfarfod: 15/05/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

 

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Penderfyniad:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.


Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

 

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.

Penderfyniad:

Ni chyflwynwyd unrhyw gwestiynau.


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

Gofynnwyd y cwestiwn.


Cyfarfod: 23/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 28/11/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 24/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

Gofynnwyd cwestiynnau 2 a 3. Tynnwyd cwestiwn 1 yn ôl.


Cyfarfod: 26/09/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Tynnwyd cwestiwn 1 yn ôl.

 


Cyfarfod: 20/06/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.23.

 

Gofynnwyd y cwestiwn.


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:19.

 

Gofynnwyd y ddau gwestiwn.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.13.

 

Gofynnwyd y 2 gwestiwn.


Cyfarfod: 07/03/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 4 cwestiwn.

 


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.17.

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 a 3.  Ni ofynnwyd cwestiwn 2.


Cyfarfod: 07/12/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 2 a 4.  Ni ofynnwyd cwestiwn 3.


Cyfarfod: 16/11/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Gofynnwyd y 7 cwestiwn.


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 4 a gofynnwyd cwestiwn 6. Ni ofynnwyd cwestiwn 5.  

 


Cyfarfod: 06/07/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2.)

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol

Penderfyniad:

Gofynnwyd y 7 cwestiwn.