Cyfarfodydd

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/03/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Atebwyd y 7 cwestiwn cyntaf gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 27/01/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 7 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 1, 3 a 4 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 02/12/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 04/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 2, 3 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 30/09/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 5 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 2 a 3 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 24/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 5 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 20/05/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 5 a 7. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 2, 4 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 22/04/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 1 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 04/03/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 1 yn ôl. Atebwyd cwestiynau 3, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog  Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 24/02/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno'r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.34


Cyfarfod: 28/01/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf.

Atebwyd cwestiynau 1, 5 a 7 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd

 

Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/11/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 3, 6 a 8 eu grwpio. Atebwyd cwestiwn 2 a 4 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.


Cyfarfod: 01/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf.  Gwahoddodd y Llywydd llefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ôl cwestiwn 2. Atebwyd cwestiwn 3 gan y Dirprwy Weinidog Iechyd. Tynnwyd cwestiwn 12 yn ôl.


Cyfarfod: 09/07/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 3 a 5 i 8. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 11/06/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 4 a 6 i 9. Tynnwyd cwestiynau 1, 5 a 10 yn ôl.


Cyfarfod: 07/05/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3, 5 - 11. Tynnwyd cwestiynau 2 a 4 yn ôl.

 


Cyfarfod: 19/03/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 12/02/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 2 a 4 i 9. Tynnwyd cwestiynau 3, 13 a 15 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 15/01/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 9 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 20/11/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 16/10/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 i 5 a 7 i 11. Atebwyd cwestiwn 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl.


Cyfarfod: 17/07/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf.  Atebwyd cwestiynau 1 a 2 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 19/06/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 9 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 15/05/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 4 a 5 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 17/04/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.00

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiynnau 4 a 13 yn ôl. Atebwyd cwestiwn 8 gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 27/02/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 15 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 8 a 10 eu grwpio. Atebwyd cwestiynau 4 a 14 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol. Trosglwyddwyd cwestiwn 15 ar gyfer ateb ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd.


Cyfarfod: 23/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

1. Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynnau 1 i 2, 4 i 10 a 12 i 15. Ni ofynnwyd cwestiwn 3. Tynnwyd cwestiwn 11 yn ôl.


Cyfarfod: 28/11/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 13 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 1 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau.


Cyfarfod: 24/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd cwestiynnau 1 i 11. Trosglwyddwyd cwestiwn 12 i’w ateb yn ysgrifenedig. Atebwyd cwestiynau 3 ac 8 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 26/09/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13:30

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf. Tynnwyd cwestiwn 9 yn ôl.

 


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13:30.

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiwn 5, 9 a 12 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 23/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13:30.

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.  Atebwyd cwestiwn 10 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30.

 

Gofynnwyd cwestiynau 1-6 a 8-15. Ni ofynnwyd cwestiwn 7. Cafodd cwestiwn 11 ei ateb gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 07/03/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 12 cwestiwn cyntaf.

 


Cyfarfod: 01/02/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30.

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Cafodd cwestiynau 4 a 5 eu grwpio.  Cafodd cwestiynau  4, 5 ac 8 eu hateb gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 07/12/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Gofynnwyd cwestiynau 1 - 6, 8 - 12 ac 14. Ni ofynnwyd cwestiwn 7. Tynnwyd cwestiwn 13 yn ol.

 


Cyfarfod: 09/11/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Cafodd cwestiynau 1, 2 a 3 eu grwpio. Cafodd cwestiynau 5 ac 8 eu hateb gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol. Tynnwyd cwestiwn 11 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 14.


Cyfarfod: 05/10/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 5 a 10 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 06/07/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1.)

Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniad:

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 3 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol.