Cyfarfodydd

Trafodaeth ar Fframwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Buddsoddi ar y cyd mewn Sgiliau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Buddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Buddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Buddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau

Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg

Huw Morris, Cyfarwyddwr SAUDGO

Dr Rachel Garside-Jones, Pennaeth Strategaeth, Is-adran Polisi Sgiliau ac Ymgysylltu Ieuenctid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Dr Rachel Garside-Jones ac Huw Morris gwestiynau gan Aelodau o’r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Technoleg i ddarparu’r hyn a ganlyn:

·         Map sy’n nodi buddsoddiad a chymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer prentisiaethau ac hyfforddiant ar draws y portffolios Gweinidogol ac amserlen ar gyfer darparu’r map hwn;

·         Copi o Arolwg Sgiliau Cyflogwyr Comisiwn y DU dros Gyflogaeth a Sgiliau.

 


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Taflen a ddarparwyd gan Nwy Prydain ynghylch prentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Ymchwiliad i Fuddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau - Papur Cwmpasu (preifat)

Dogfennau ategol:

  • Buddsoddi ar y Cyd mewn Sgiliau - papur cwmpasu (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Gylch Gorchwyl yr Ymchwiliad.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu