Cyfarfodydd

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod strwythur y Bil drafft

Papur 1 – Strwythur y Bil Drafft

Papur 2 - Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar strwythur y Bil drafft.

 

6.2 Nododd yr aelodau hefyd y llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 13/05/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Papur opsiynau

Papur 7 – Papur opsiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus a Chadeirydd y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Ystyried yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a chytunodd ar ychydig o newidiadau.

 


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Y Prif Faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1     Ystyriodd y Pwyllgor y prif faterion yn ei ymchwiliad i Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 12

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Katrin Shaw - Rheolwr a Chynghorydd Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 11

Leighton Andrews AC, Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus

Caroline Turner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Adran yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Sanjiv Vedi, Dirprwy Gyfarwyddwr, Pennaeth Uned Gwynion Canolog, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Caroline Turner a Sanjiv Vedi, Llywodraeth Cymru ar ei ymchwiliad i Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 10

Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Nicola Williams, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kate Chamberlain, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Nicola Williams, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ar ei ymchwiliad i Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

3.2     Cytunodd Nicola Williams i ddarparu copi o'r llythyr at gleifion yn amlinellu proses gwynion y byrddau iechyd a throi am gymorth at yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

3.3     Cytunodd Kate Chamberlain i ddarparu ffigurau ar y sector gofal iechyd annibynnol yng Nghymru a nifer yr unedau preifat o fewn sefydliadau'r GIG.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 9

Dr Nick O’Brien

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Nick O'Brien yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 8

Ruth Marks, Prif Weithredwr, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Liz Withers, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd Cymru, Canolfan Cyngor ar Bopeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chyngor ar Bopeth yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 11/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Sesiwn dystiolaeth 7

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ei ymchwiliad Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

3.2     Cytunodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i ddarparu gwybodaeth ar a yw argymhellion yr Ombwdsmon yn cael eu hanwybyddu ar adegau.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 5

Nicholas Paines CF - Comisiynydd y Gyfraith sydd â chyfrifoldeb dros Cyfraith Gyhoeddus

Beth Gascoyne - Comisiwn y Gyfraith

David Connolly - Comisiwn y Gyfraith

 

Adroddiad gan Gomisiwn y Gyfraith ar yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiwn y Gyfraith ar ei ymchwiliad i Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Dogfennau ategol:

  • FIN(4)-04-15 Papur Atodol - Ymateb i'r ymgynghoriad gan yr Ombwdsmon Gogledd Iwerddon
  • Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil , View reasons restricted (8/2)

Cofnodion:

8.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiwn y Gyfraith ar ei ymchwiliad i Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 12)

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

12.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 11)

11 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru

Steve Thomas, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Lyn Cadwallader, Cyfarwyddwr, Un Llais Cymru ar gyfer ei ymchwiliad.

 

11.2     Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu gwybodaeth am y ffyrdd y mae awdurdodau lleol yn derbyn cwynion.

 

 


Cyfarfod: 11/02/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

E&S(4)-05-15 Papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

                                                               


Cyfarfod: 05/02/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Ymchwiliad i Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

CYPE(4)-04-15 – Papur i’w nodi 3

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn Dystiolaeth 3

Simon Rogers - Cadeirydd, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Sally Taber - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cynghori Gofal Iechyd Annibynnol, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

 

FIN(4)-02-15 Papur 2 – Gwasanaeth Dyfarnu Cwynion y Sector Annibynnol (ISCAS)

FIN(4)-02-15 Papur 2a – Dogfen ffeithiau Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru ar gyfer 2013-2014

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Simon Rogers - Cadeirydd, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru a Sally Taber - Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cynghori Gofal Iechyd Annibynnol, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru.

 

5.2     Cytunodd y Gymdeithas Gofal Iechyd i ddarparu'r canlynol:

·         Papur briffio ar y tueddiadau cwynion a fydd yn ymddangos yn adroddiad blynyddol nesaf ISCAS.

·         Copi o adroddiad blynyddol y llynedd er gwybodaeth i’r Aelodau.

·         Byddai’n rhannu papur a gynhyrchwyd gan ISCAS ar y cyd â'r Adran Iechyd.

 

 


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ystyried Pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 2

Jim Martin - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban

 

Trawsnewid Diwylliant Cwynion yr Alban (Saesneg yn Unig)

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban ar ei ymchwiliad.

 

4.2     Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu'r canlynol:

·         Cofnodion o’r sylw yn y wasg ac ystadegau o ran llywodraethu'r broses trin cwynion.

 


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - Trafod y dystiolaeth

FIN(4)-01-15 Papur 2 - Papur Cwmpasu

FIN(4)-01-15 Papur 3 - Dull o Graffu

FIN(4)-01-15 Papur 4 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol – Estyn Pwerau

FIN(4)-01-15 Papur 5 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol - Estyn Pŵer o ran Tai y Sector Preifat

FIN(4)-01-15 Papur 6 - Llythyr gan Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

FIN(4)-01-15 Papur 7 – Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ystyried pwerau: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

FIN(4)-01-15 Papur 1

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Nick Bennett - Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson - Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

Katrin Shaw - Rheolwr a Chynghorydd Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Ombwdsmon ynghylch ei ymchwiliad.

 

3.2     Cytunodd yr Ombwdsmon i ddarparu’r canlynol:

·         Enghreifftiau dilynol lle mae gwledydd eraill wedi defnyddio pwerau i weithredu ar eu liwt eu hunain yn dda;

·         Amlinelliad o union berthynas yr awdurdod cwynion â gweddill swyddfa Ombwdsmon yr Alban.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu