Cyfarfodydd

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog am ragor o wybodaeth.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â chanllawiau sy'n cefnogi gweithrediad y Ddeddf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.9a Nododd y Pwyllgor y llythyr gab Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon mewn perthynas â Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.

 


Cyfarfod: 10/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru)

NDM5956 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru).

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.19

NDM5956 Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 03/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru)

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Y disgrifiad o lefelau staff nyrsio

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 32

2. Lleoliadau y byddai’r ddyletswydd yn gymwys iddynt

45, 45A*, 46, 47A, 47, 5, 11, 40, 41, 42, 43, 44, 33, 34

3. Cynllunio’r gweithlu

35, 17

4. Ymgynghori

18, 19, 20

5. Trefniadau adrodd

36, 37, 23, 24, 25, 38, 1, 2, 39A, 39B, 39

6. Cydymffurfio â’r ddyletswydd

27, 28, 29, 30, 31

Dogfennau Ategol

Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru)
Memorandwm Esboniadol Diwygiedig
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.01

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

23

44

Gwrthodwyd gwelliant 45A.

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 47A.

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

34

45

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

23

44

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

34

45

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

28

45

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

0

23

45

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 38 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 1 a 2

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

30

46

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Gan fod gwelliant 27 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 30

Gan fod gwelliant 28 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 31

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

24

47

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

35

45

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Derbyniwyd holl adrannau ac atodlenni’r Bil, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 25/11/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2 i 5; Adran 1; Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Rhester o welliannau wedi’ didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Yn bresennol:

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Helen Whyley, Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

2.1 Datganodd Lynne Neagle y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

        Mae un o'i pherthnasau teuluol agos yn byw ar ward iechyd meddwl i gleifion mewnol ar hyn o bryd

 

2.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 28 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

Darren Millar

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

 

Derbyniwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29A (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29A.

 

Gwelliant 29B (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29B.

 

Gwelliant 29C (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price  

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 29C.

 

Gwelliant 29D (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29D.

 

Gwaredwyd gwelliannau 29E, 29F, 29G, 29H a 29I (Darren Millar) gyda'i gilydd.

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliannau 29E, 29F, 29G, 29H a 29I.

 

Gwelliant 29J (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29J.

 

Gwelliant 29Z (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29Z.

 

Gwelliant 29AA (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AA.

 

Gwelliant 29AB (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AB.

 

Gwelliant 29AC (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AC.

 

Gwelliant 29AD (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29AD.

 

Gwaredwyd gwelliannau 29K, 29L, 29M, 29N a 29O (Darren Millar) gyda'i gilydd.

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliannau 29K, 29L, 29M, 29N a 29O.

 

Gwelliant 29P (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29P.

 

Derbyniwyd gwelliant 29Q (Darren Millar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 29R (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29R.

 

Gwelliant 29S (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29S.

 

Gwelliant 29T (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29T.

 

Gwelliant 29U (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29U.

 

Gwelliant 29V (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 29V.

 

Gwelliant 29W (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 29W.

 

Gwelliant 29X (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29X.

 

Gwelliant 29Y (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Elin Jones

Alun Davies

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Lindsay Whittle 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

Gwrthodwyd gwelliant 29Y.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 29AE (Elin Jones).

 

Gwelliant 29 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

Elin Jones

 

Lynne Neagle

Darren Millar

 

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

 

David Rees

 

 

Derbyniwyd gwelliant 29.

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 1 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 20 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 2 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 21 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 3 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 4 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 22 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 23 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 24 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 5 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 6 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 7 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 8 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 9 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 10 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 11 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 12 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 25 (Elin Jones).

 

Gan fod gwelliant 29W (Darren Millar) wedi'i wrthod, methodd gwelliant 30A (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29X (Darren Millar) wedi'i wrthod, methodd gwelliant 30B (Darren Millar).

 

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 13 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 14 (Darren Millar).

 

Gwelliant 31A (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Alun Davies

 

Altaf Hussain

John Griffiths

 

Elin Jones

Lynne Neagle

 

Darren Millar

Gwyn R Price 

 

Lindsay Whittle 

David Rees

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 31A.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 15 (Darren Millar).

 

Gan fod gwelliant 29 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 16 (Darren Millar).

 

Gwelliant 36 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Altaf Hussain

Peter Black

 

Darren Millar

Alun Davies

 

 

John Griffiths

 

 

Elin Jones

 

 

Lynne Neagle

 

 

Gwyn R Price 

 

 

David Rees

 

 

Lindsay Whittle 

 

Gwrthodwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 32 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

 Elin Jones

 

Lynne Neagle

Darren Millar

 

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

 

David Rees

 

 

Derbyniwyd gwelliant 32.

 

Gan fod gwelliant 32 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliannau 17 a 18 (Darren Millar). 

 

Ni chynigiwyd gwelliant 19 (Darren Millar).

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 35 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

 Elin Jones

 

Lynne Neagle

Darren Millar

 

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

 

David Rees

 

 

Derbyniwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 27 (Mark Drakeford)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Alun Davies

Altaf Hussain

Peter Black

John Griffiths

 Elin Jones

Lynne Neagle

Darren Millar

Gwyn R Price 

Lindsay Whittle 

David Rees

Derbyniwyd gwelliant 27.

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan fod gwelliant 38 (Mark Drakeford) wedi'i dderbyn, methodd gwelliant 39 (Elin Jones).

 

2.3 Barnwyd bod holl adrannau’r Bil wedi’u derbyn gan y Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafodaeth am drefn ystyried trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y drefn o ystyried trafodion Cyfnod 2 Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).


Cyfarfod: 03/11/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Dadl ar Benderfyniad Ariannol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

NDM5858 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.59

NDM5858 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 17/09/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 01/07/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth mewn perthynas â'r trafodion Cyfnod 2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gohebiaeth gan Kirsty Williams AC, yr Aelod sy'n gyfrifol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a ​​Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunodd i ddychwelyd at y pwnc yn ei drafodaeth nesaf ar raglen waith y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 03/06/2015 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Dadl Cyfnod 1 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

NDM5772 Kirsty Williams (Brycheiniog a Maesyfed)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

 

Gosodwyd y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 1 Rhagfyr 2014.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 8 Mai 2015.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 6 Mai 2015.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.18

 

NDM5772 Kirsty Williams (Brycheiniog a Maesyfed)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)


Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 21/05/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafodaeth am drefn ystyried trafodion Cyfnod 2

Sylwer: Bydd trafodion Cyfnod 2 ar y Bil hwn ond yn mynd ymlaen os cytunir ar yr Egwyddorion Cyffredinol ar 3 Mehefin 2015.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar drefn ystyried trafodion Cyfnod 2 y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) mewn egwyddor.

 


Cyfarfod: 27/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Adroddiad drafft ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

CLA(4)-11-15 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/04/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

1 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft Cyfnod 1 ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 20/04/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Adroddiad drafft ar y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

CLA(4)-10-15 – Papur 10 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 1)

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion sydd wedi codi wrth ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 14

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Kirsty Williams, yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil, i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ofyn am eglurhad ynghylch a fydd Fframwaith Llywodraethu'r Offeryn Aciwtedd (pan gaiff ei ddilysu) yn cynnwys cymarebau staffio sefydlog sy'n berthnasol i'r holl wardiau cleifion mewnol i oedolion, boed yn wardiau meddygol neu lawfeddygol.

 


Cyfarfod: 19/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 15

Melanie Minty, Fforwm Gofal Cymru

Anne Thomas, Linc Cymru ac yn cynrychioli Fforwm Gofal Cymru

Michele Millard, Spire Cardiff Hospital ac yn cynrychioli Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Simon Rogers, Cymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau: P-04-625 Cefnogaeth i Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2     Cytunodd y Pwyllgor i ofyn i fyrddau iechyd lleol am wybodaeth ychwanegol am y trefniadau sydd ganddynt ar waith i reoli'r gofal y maent yn ei gomisiynu gan y sector annibynnol a/neu gan weinyddiaethau eraill (e.e. GIG Lloegr), yn enwedig:

·         a gaiff contractau safonol eu defnyddio ar gyfer trefniadau o'r fath;

·         sut mae byrddau iechyd yn monitro cydymffurfiaeth â'r contractau/cytundebau ar gyfer darparu'r gofal a gomisiynwyd ganddynt.

5.3 Cytunodd y Pwyllgor i ofyn i Gymdeithas Gofal Iechyd Annibynnol Cymru am wybodaeth ychwanegol ynghylch:

·         ei sylw "it is important that should the Bill be extended that this will include all of the Independent Sector not just NHS funded care within the sector"; ac

·         a yw'r diwydiant yn cadw at unrhyw gymarebau staffio ar hyn o bryd ac, os felly, pa gymarebau, i ba raddau y mae cydymffurfio yn cael ei fonitro a chan bwy, a beth yw'r cyfraddau cydymffurfio.


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 13

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Fiona Davies, Cyfreithiwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor am ei bwerau cyfarwyddo o dan Adran 12 o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 12

Dr Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Fiona Davies, Cyfreithiwr

Helen Whyley, Swyddog Nyrsio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.

 


Cyfarfod: 05/03/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): Crynodeb o'r dystiolaeth a gafwyd gan ymgyrch y Coleg Nyrsio Brenhinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.2a Nododd y Pwyllgor y crynodeb o'r dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2 Yn sgil yr angen i ail-drefnu'r sesiwn dystiolaeth gyda'r Prif Swyddog Nyrsio, ac er mwyn sicrhau bod digon o amser i ystyried y dystiolaeth a gafwyd ar egwyddorion cyffredinol y Bil, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i'r terfyn amser ar gyfer ei adroddiad Cyfnod 1.

 


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 11

Yr Athro Gillian Leng, y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.2 Cytunodd yr Athro Leng i ddarparu'r canlynol ar gyfer y Pwyllgor:

  • amlinelliad o raglen waith NICE ar gyfer datblygu canllawiau staffio diogel ar gyfer nyrsio mewn lleoliadau y tu hwnt i wardiau cleifion mewnol i oedolion mewn ysbytai acíwt; ac
  • Adroddiad NICE ar ei asesiad o effaith cost ei ganllawiau Safe Staffing for nursing in adult inpatient wards in acute hospitals.

 


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Dawn Bowden, Unsain Cymru

Tanya Bull, Unsain Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro Fonesig June Clark

Yr Athro Peter Griffiths

Yr Athro Anne Marie Rafferty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Kate Chamberlain, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Alun Jones, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Peter Meredith Smith, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): yr ymatebion i’r ymgynghoriad.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1a Nododd y Pwyllgor yr ymatebion i’r ymgynghoriad.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

9.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.


Cyfarfod: 12/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 10

Cynrychiolwyr swyddogion gweithredol y byrddau iechyd

 

Paul Roberts, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Anne Phillimore, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan Aelodau.


Cyfarfod: 04/02/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 02/02/2015 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Tystiolaeth am Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

(Amser a ddynodwyd: 13.30 – 14.15)

 

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

(Amser a ddynodwyd: 14.15 – 15.00)

 

Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol am y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

 

CLA(4)-04-15 - Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(4)-04-15 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Cafodd y Pwyllgor hefyd dystiolaeth gan Kirsty Williams AC, yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Dr Sally Gosling, Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion

Philippa Ford, Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion

Dr Alison Stroud, Coleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Dr Phil Banfield, BMA Cymru

Dr Victoria Wheatley, BMA Cymru

Dr Rhid Dowdle, Coleg Brenhinol y Ffisigwyr (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

7.2 Mae'r Pwyllgor wedi cytuno i ofyn am wybodaeth ychwanegol am y trefniadau sydd ar waith yn yr Alban i sicrhau lefelau diogel staff nyrsio heb ddeddfwriaeth.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Cynrychiolwyr Cyfarwyddwyr Nyrsio Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd GIG Cymru:

 

Rory Farrelly, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Ruth Walker, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

3.2 Cytunodd Rory Farrelly i ddarparu gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor ynghylch cynllun recriwtio diweddar  Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i lenwi'r 140 swyddi nyrsio gwag yn y Bwrdd Iechyd. Cytunodd Rory Farrelly hefyd i egluro'r dyddiadau cau perthnasol ar gyfer ceisiadau a nifer y ceisiadau a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 29/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

Tina Donnelly, Y Coleg Nyrsio Brenhinol

Lisa Turnbull, Y Coleg Nyrsio Brenhinol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9)

9 Ystyriaeth Gychwynnol o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1     Ystyriodd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

 


Cyfarfod: 15/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

Kirsty Williams AC, Aelod sy’n Gyfrifol

Lisa Salkeld, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Philippa Watkins, y Gwasanaeth Ymchwil, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

 

Bil Lefelau Diogel Staffio Nyrsio (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ymatebodd yr Aelod sy'n gyfrifol am y Bil (Kirsty Williams) i gwestiynau gan yr Aelodau.

7.2 Cytunodd yr Aelod sy'n gyfrifol i roi amlinelliad i'r Pwyllgor o ba ddangosyddion nyrsio diogel a amlinellir yn adran 3(5) o'r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) sy'n deillio o ganllawiau'r Prif Swyddog Nyrsio a chanllawiau NICE a pha rai a gafodd eu cynnwys o ganlyniad i'r ymatebion i'w hymgynghoriadau ar y Bil.


Cyfarfod: 15/01/2015 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried yr ymagwedd i graffu yn ystod Cyfnod 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Croesawodd y Cadeirydd Peter Black a fydd yn dirprwyo ar ran Kirsty Williams yn ystod busnes ynghylch craffu Cyfnod 1 y Pwyllgor o’r Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru).

7.2 Ystyriodd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1 a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 03/12/2014 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Datganiad gan Kirsty Williams: Cyflwyno Bil arfaethedig Aelod - y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru)