Cyfarfodydd

Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/02/2016 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig - Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/07/2015 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Ymateb gan Dr Kay Swinburne ASE

 

E&S(4)-21-15 Papur 10

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/12/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 13)

13 Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Trafod llythyr drafft i'r Comisiwn Ewropeaidd

E&S(4)-31-14 Papur 18

 

Dogfennau ategol:

  • Papur 18 (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Fe wnaeth Aelodau’r Pwyllgor nodi’r llythyr.


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Sesiwn dystiolaeth 3

Nic Lampkin, Cyfarwyddwr Gweithredol, Y Ganolfan Ymchwil Organig
Tony Little, Swyddog Prosiect, Canolfan Organig Cymru

 

E&S(4)-27-14 Papur 5: Y Ganolfan Ymchwil Organig

E&S(4)-27-14 Papur 6: Canolfan Organig Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Sesiwn dystiolaeth 2

Chris Atkinson, Pennaeth Safonau, Cymdeithas y Pridd

Stephen Clarkson, Rheolwr Ardystio a Chydymffurfio, Ffermwyr a Thyfwyr Organig

Huw Edwards, Uwch-Arolygydd, Ffederasiwn Bwyd Organig

 

E&S(4)-27-14 Papur 3: Cymdeithas y Pridd

E&S(4)-27-14 Papur 4: Ffermwyr a Thyfwyr Organig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 13/11/2014 - Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig: Sesiwn dystiolaeth 1

Rachel Lewis-Davies, Cynghorydd Amgylchedd a Materion Gwledig, NFU Cymru

Haydn Evans, Cynrychiolydd Grwp Materion Organig, NFU Cymru 

Rhian Nowell-Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Amaethyddol, Undeb Amaethwyr Cymru

Keri Davies, Grwp Organig Cymru

 

E&S(4)-27-14 Papur 1: NFU Cymru

E&S(4)-27-14 Papur 2: Undeb Amaethwyr Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.