Manylion y penderfyniad

Dadl Fer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Mae dadleuon byr yn wahanol i ddadleuon eraill oherwydd eu bod yn rhoi cyfle i unrhyw Aelod, nad yw'n aelod o'r llywodraeth, gynnal dadl gyffredinol am bwnc sydd o ddiddordeb neu am fater sy'n ymwneud â'r etholaeth. Ni fydd gofyn i'r Cynulliad bleidleisio ar ddiwedd y ddadl honno (oherwydd nad oes cynnig yn gysylltiedig â'r dadleuon hyn).  Detholir Aelodau drwy falot a gynhelir gan y Llywydd a chaniateir iddynt gyflwyno pwnc o'u dewis. Bydd yr Aelod yn agor y ddadl ac yn siarad am y cyfnod a neilltuwyd. Fel rheol, bydd y Gweinidog neu'r Comisiynydd Cynulliad sy'n gyfrifol am y pwnc dan sylw'n ymateb i'r ddadl fer.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.47

 

NDM5128 Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru):

 

Sut y mae mynd â Busnes Cymru yn Rhyngwladol

 

Yr angen am Gyngor Menter i Gymru.

Dyddiad cyhoeddi: 10/01/2013

Dyddiad y penderfyniad: 09/01/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad