Manylion y penderfyniad

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

Diben:

Dyma gyfle i gyflwyno cyfarfodydd y Pwyllgor Cyllid. Gall y rhan hon gynnwys unrhyw faterion ymarferol neu hysbysiadau ar gyfer y cyfarfod, yn ogystal ag ymddiheuriadau a anfonwyd gan Aelodau'r Pwyllgor a manylion ynghylch unrhyw Aelodau a fydd yn dirprwyo.

Penderfyniadau:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, Jocelyn Davies AC.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, cafodd Alun Ffred Jones AC ei ethol fel Cadeirydd Dros Dro yn absenoldeb y Cadeirydd.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Dros Dro yr Aelodau i’r cyfarfod.

Dyddiad cyhoeddi: 25/02/2016

Dyddiad y penderfyniad: 24/02/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/02/2016 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad