Manylion y penderfyniad

Wales Audit Office: Consideration of draft report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Materion am y Swyddfa Archwilio Cymru ystyried gan Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

Mae cylch gwaith y Pwyllgor Cyllid yn cynnwys pwerau statudol penodol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 sy'n ymwneud â chyfrifoldebau dros oruchwylio’r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru.

Nodir y swyddogaethau hyn yn Rheol Sefydlog 18.

Penderfyniadau:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/11/2015

Dyddiad y penderfyniad: 19/11/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/11/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

  • Cyfyngedig  View reasons restricted
  •