Manylion y penderfyniad

Motion to approve the Assembly Commission's Budget 2012/13

Statws: Wedi ei ddileu

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Penderfyniad:

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2011

Dyddiad y penderfyniad: 16/11/2011

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 16/11/2011 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad