Manylion y penderfyniad

Agreement to Terms of Reference for Bus Services in Wales

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Wedi’i gwblhau

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Cynhaliodd Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ymchwiliad i wasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yng Nghymru.

 

Gofynnodd y Pwyllgor am farn ynghylch:

 

 • Sefyllfa bresennol y sector bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yng Nghymru, gan gynnwys y rhesymau dros y gostyngiad diweddar mewn gwasanaethau bysiau cofrestredig a nifer y teithwyr bysiau fel ei gilydd.
 • Effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd y gostyngiad diweddar yn y gwasanaethau bysiau a nifer y teithwyr.
 • Y manteision arfaethedig, neu fel arall, o ddatganoli pwerau dros gofrestru bysiau a gynigiwyd ym Mhapur Gorchymyn Llywodraeth y DU -  Pwerau at Bwrpas: Tuag at Setliad Datganoli sy’n Para’ ym mis Chwefror 2015, ac a fyddai pwerau pellach i reoleiddio’r diwydiant bysiau yn ddymunol.
 • Y camau y dylid eu cymryd i sicrhau bod gwasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yn diwallu anghenion Cymru.

 

Tystiolaeth gan y Cyhoedd

Cynhaliodd y Pwyllgor ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu tystiolaeth am y testun yma.

Penderfyniadau:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Gylch Gorchwyl yr Ymchwiliad i Wasanaethau Bysiau yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 17/07/2015

Dyddiad y penderfyniad: 15/07/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/07/2015 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - y Pedwerydd Cynulliad

 • Cyfyngedig  View reasons restricted
 •  

   

  Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

  Partneriaid a Helpu