Manylion y penderfyniad

Datganiad gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth: Ymatebion i’r Papur Gwyn Tai

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Argymhellion a gymeradwywyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Bydd Gweinidogion y Llywodraeth yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:05

 

Dyddiad cyhoeddi: 03/10/2012

Dyddiad y penderfyniad: 02/10/2012

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad