Manylion y penderfyniad

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Cynllun Cyflawni ar gyfer Cyflyrau ar y Galon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Statws: Ymchwiliad ar droed

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Bydd Ysgrifenyddion y Cabinet yn gwneud datganiadau llafar am faterion sydd o ddiddordeb ac o bwys i'r Cynulliad ac i'r bobl y mae'n eu cynrychioli.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2017

Dyddiad y penderfyniad: 07/02/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd