Manylion y penderfyniad

Motion to annul the Controlled Waste (England and Wales) Regulations 2012

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd, Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Ydy

Diben:

Gall y Cynulliad benderfynu diddymu Rheoliadau a osodwyd o’i flaen sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:46.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

 

Canlyniad y bleidlais:

 

NNDM4981 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn unol â Rheol Sefydlog 27.2 yn cytuno bod Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 15 Mawrth 2012, yn cael eu dirymu.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

35

46

Gwrthodwyd y cynnig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/05/2012

Dyddiad y penderfyniad: 09/05/2012

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad