Manylion y penderfyniad

Y Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Statws: Wedi’i gwblhau

Is AllweddolPenderfyniad?: Yes

Diben:

Yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol
Fe’i gwnaed ar: dyddiad heb ei nodi
Fe’i gosodwyd ar: 11 Ionawr 2016
Yn dod i rym ar: 4 Chwefror 2016

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 25 Ionawr 2016

Statws Adrodd: Adroddiad Rhinweddau

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 2 Chwefror 2016

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

 

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

NDM5941 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2016 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2016.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Dyddiad cyhoeddi: 03/02/2016

Dyddiad y penderfyniad: 02/02/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 02/02/2016 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad