Manylion y penderfyniad

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

Diben:

O dan Reol Sefydlog 17.42 gall y Pwyllgor Cyllid benderfynu gwahardd y cyhoedd o’i gyfarfodydd am nifer o resymau.

 

 

Penderfyniadau:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/10/2015

Dyddiad y penderfyniad: 01/10/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 01/10/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Pedwerydd Cynulliad