Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol -

Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Plant Cymru

 

Yn dilyn ymddangosiad Comisiynydd Plant Cymru yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 5 Chwefror 2020, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu gyda chwestiynau na chafwyd amser i’w gofyn yn ystod y sesiwn. Anfonwyd y cwestiwn a ganlyn ar gyfer cael ymateb ysgrifenedig:

A yw'r Comisiynydd Plant yn gwybod am unrhyw broblemau sy'n ymwneud â thrafnidiaeth i ddysgwyr sy'n cyrchu darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol?

Cafwyd yr ymateb a ganlyn drwy e-bost ar 24 Chwefror 2020:

“Nid ydym yn gweld unrhyw broblemau’n ymwneud â thrafnidiaeth a darpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol drwy ein gwasanaeth gwaith achos, ac nid oes gennym ddim tystiolaeth bod hon yn broblem ar hyn o bryd.”