CYPE(5)-30-19 – Papur i’w nodi 1

 

 

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Addysg yn dilyn y sesiwn graffu ar ddiwygio'r cwricwlwm a gynhaliwyd ar 18 Medi. Yn ystod y sesiwn, cytunodd y Gweinidog Addysg i ddarparu rhestr o’r Ysgolion Arloesi.  Mae rhestr o’r ysgolion hyn ar y blog yn: https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/2019/04/11/diolch-yn-fawr-ymlaen-a-ni/