Amserlen ar gyfer trafod Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019 yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)

Tachwedd 2019

Ar 19 Tachwedd 2019 cytunodd y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii), y dylai’r Pwyllgorau Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a Cyllid gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad ar Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019  erbyn 5 Rhagfyr 2019.