P-05-865 Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid, Gohebiaeth - Deisebydd at y Pwyllgor, 02.09.19

 

Helo,

Ar ran yr Adran Addysg Cyngor Sir Ynys Môn, mae Caterlink yn rhoi cynnig bwydlen Vegetarian / Vegan os mae yna ofyn am hyn.

Hefyd mae’r fwydlen newydd mis Medi yn cynnwys ‘plant based recipes.’

Diolch