P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan V P Driscoll, A R Robertson and R T Harrod ar ôl casglu 3,305 llofnod – 2,572 ar bapur a 733 ar-lein. 

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru annog Lywodraeth Cymru i ddarparu’r cyllid a’r cymorth sydd eu hangen ar gyfer adeiladu Ffordd Osgoi i Ddinas Powys.

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Bro Morgannwg

·         Canol De Cymru