Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

3 Gorffennaf 2019 – clawr y papurau i’w nodi

Rhif y papur

Mater

Oddi wrth

Gweithredu

ELGC(5)-21-19

Papur 6

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well

Mark Isherwood AC

I'w nodi

ELGC(5)-21-19

Papur 7

 

Craffu ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

I'w nodi

ELGC(5)-21-19

Papur 8

 

Ymchwiliad i eiddo gwag

 Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Eiddo Gwag: Crynodeb o'r arolwg

 

I'w nodi