DATGANIAD YSGRIFENEDIG

GAN

LYWODRAETH CYMRU

 

 


TEITL

Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

DYDDIAD

24 Mehefin 2019

GAN

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

 

Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019

 

Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio

·           Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Defnydd Cynaliadwy) 2012

·           Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019

·           Rheoliadau Plaleiddiaid (Lefelau Gweddillion Uchaf) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

·           Rheoliad (UE) Rhif 1107/2009 ynglŷn â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad

·           Rheoliad (EU) Rhif 844/2009 ynglŷn â gweithredu y weithdrefn adnewyddu ar gyfer sylweddau actif.

·           Cytundeb yr Ardal Economaidd Ewropeaidd

 

Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 380/2013

·           Rheoliad y Cyngor (UE) Rhif 518/2013

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 1136/2014

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2015/1475

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2018/155

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2018/1515

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2018/1516

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2019/38

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2019/58

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2019/89

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2019/90

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2019/91

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/149

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/150

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/151

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/158

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/168

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/291

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/324

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/337

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/344

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/481

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/530

·           Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 2019/552

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/676

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/677

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/706

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/707

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/716

·           Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/717

 

Diben y Rheoliadau

Mae'r Rheoliadau yn gwneud nifer o ddiwygiadau i ddeddfwriaeth uniongyrchol yr UE sy'n cael eu cadw sy'n llunio'r cynnyrch diogelu planhigion a gweithdrefnau rheoleiddiol lefel gweddillion uchaf, fel y gallant barhau i weithredu'n effeithiol wedi i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae rhai o'r diwygiadau gofynnol o ganlyniad i'r newid i'r "diwrnod ymadael" o 29 Mawrth sy'n cael effaith ar yr amrywiol ddyddiadau sy'n cael eu nodi yn y ddeddfwriaeth sy'n cael eu cadw. Mae rhagor o ddeddfwriaeth newydd gan yr UE wedi dod i rym yn ystod yr estyniad, sydd angen ei ddiwygio er mwyn cywiro'r diffygion sy'n codi o ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Rheoliadau hefyd yn cywiro'r camgymeriadau mewn offerynnau cynharach a wnaethpwyd o dan adran 8(1) Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 

Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, i'w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments

 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei gael ar gymhwysedd deddfwriaethol Gweinidogion Cymru

Ni chaiff y Rheoliadau unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Gweinidogion Cymru.

 

Unrhyw effaith a gaiff yr OS ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ni chaiff y Rheoliadau unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Pam y rhoddwyd cydsyniad

Mae'r Rheoliadauyn gwneud nifer o newidiadau technegol a darpariaethau atodol i bolisïau a gafodd eu cynnwys mewn OSau  ymadael â’r UE cynharach, gan sicrhau fod pob un o'r diffygion yn cael eu cywiro.