Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Rhestr o’r dystiolaeth lafar

 

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod.

11 Mawrth 2019

Sefydliad

Elin Jones AC

Llywydd

Anna Daniel

Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards

Comisiwn y Cynulliad

25 Mawrth 2019

Sefydliad

Yr Athro Laura McAllister

Y Grŵp Panel Arbenigol

Yr Athro Keith Bush QC

Prifysgol Abertawe

Yr Athro Roger Awan-Scully

Canolfan Llywodraethiant Cymru

1 Ebrill 2019

Sefydliad

Jess Blair

Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

Yr Athro David Egan

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn

BH Associates

Colin Everett

Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru (SOLACE)

Daniel Hurford

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Rob Williams

Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru

29 Ebrill 2019

Sefydliad

Amanda Bebb

Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon

Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Rhys George

Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Yr Athro Elan Closs Stephens

Comisiynydd Etholiadol Cymru

Bob Posner

Y Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas

Comisiwn Etholiadol Cymru

Jeremy Miles AC

Y Cwnsler Cyffredinol

Chris Warner

Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts

Llywodraeth Cymru

Lisa James

Llywodraeth Cymru

Manon Antoniazzi

Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan

Comisiwn y Cynulliad

7 Mai 2019

Sefydliad

Kirsty Williams AC

Y Gweinidog Addysg

John Pugsley

Llywodraeth Cymru

Elin Jones AC

Llywydd

Anna Daniel

Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards

Comisiwn y Cynulliad