The contents of the Report are noted and the inconsistency between the Welsh and English texts will be remedied by a correction slip

 

Nodir cynnwys yr Adroddiad, a bydd yr anghysondeb rhwng y testun Cymraeg a’r testun Saesneg yn cael ei gywiro drwy slip cywiro.