P-05-793 Band eang cyflym i bentref Llangenni

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Llangenny Village residents ac ystyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor yn ystod Ionawr 2018, ar ôl casglu 72 o lofnodion ar-lein.

 

Geiriad y ddeiseb:

Rydym ni, preswylwyr pentref Llangenni ym Mhowys, yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn rheoli eu contract am fand eang cyflym yng Nghymru gyda BT mewn modd fel y bydd pentref Llangenni wedi cysylltu â chyflymder uchel erbyn 31 Rhagfyr 2017.

 

Gwybodaeth ychwanegol:

Ar hyn o bryd, mae preswylwyr yn ein pentref yn profi colli gwasanaeth yn rheolaidd neu gyflymder mor isel â 0.01Mb/s. Mae llawer o breswylwyr yn rhedeg busnesau neu sefydliadau gwirfoddol o adref ac mae angen band eang cyflym arnynt. Mae'r gwasanaeth presennol yn gwbl annerbyniol.

 

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad