Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 7 Mawrth 2019

Amser: 09.32 - 10.37
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5318


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Mike Hedges AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Archwilydd Cyffredinol Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru

Helen Goddard, Swyddfa Archwilio Cymru

Isobel Garner, Swyddfa Archwilio Cymru

Stephen Lisle, Swyddfa Archwilio Cymru

Staff y Pwyllgor:

Leanne Hatcher (Ail Glerc)

Georgina Owen (Ail Glerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC, Alun Davies AC a Rhianon Passmore AC.

</AI1>

<AI2>

2       Swyddfa Archwilio Cymru - nodyn briffio technegol ar ddadansoddeg data

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar y defnydd o ddadansoddeg data

</AI2>

<AI3>

3       Bil Deddfwriaeth - trafod yr adroddiad drafft

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

</AI3>

<AI4>

4       Cylch gorchwyl cyllid cyfalaf wedi'i ddiweddaru

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl wedi'i ddiweddaru ac i fwrw ymlaen â'r ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

</AI4>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>