Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Blaenraglen Waith

Mae blaenraglen waith y Pwyllgor yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei gyflawni yn ystod y tymor canlynol. Fodd bynnag, gall y rhaglen newid wrth i waith y Pwyllgor ddatblygu yn ystod tymor y Cynulliad.

 

Dyddiad

Busnes

Dydd Llun 29 Ebrill   

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru

Dydd Llun 6 Mai 

Gŵyl y banc

Dydd Llun 13 Mai 

Sesiwn dystiolaeth ar degwch o ran symudiad pobl

Dydd Llun 20 Mai 

Sesiwn dystiolaeth ar barodrwydd

Hanner tymor

Dydd Llun 3 Mehefin 

Sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Brexit

Sesiwn dystiolaeth ar barodrwydd

Dydd Llun 10 Mehefin

Sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol    

Dydd Llun 17 Mehefin 

Digwyddiad rhanddeiliaid

Dydd Llun 24 Mehefin

Gwaith craffu ar Fil y Cytundeb Ymadael

Dydd Llun 1 Gorffennaf  

Sesiwn ar gynllunio strategol

Dydd Llun 8 Gorffennaf

Gwaith craffu gan Weinidogion

Dydd Llun 15 Gorffennaf

Blaenraglen waith