Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig- Blaenraglen Waith*

* Mae’r Flaenraglen waith hon yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd a gall newid.

Dyddiad y cyfarfod

Eitemau ar yr agenda

 

Dydd Mercher 08 Ionawr

 

 

Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd

·         Sesiwn dystiolaeth 1

·         Sesiwn dystiolaeth 2

 

 

Dydd Iau 16 Ionawr

 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

·         Sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

·         Sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

 

 

Dydd Mercher 22 Ionawr

 

 

Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd

·         Sesiwn dystiolaeth 3

·         Sesiwn dystiolaeth 4

 

 

Dydd Iau 30 Ionawr

 

Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd

·         Sesiwn dystiolaeth 5

·         Sesiwn dystiolaeth 6

 

 

Dydd Mercher 5 Chwefror

 

 

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)

Cyfnod 2 – Sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

 

 

Dydd Iau 13 Chwefror

 

Ymchwiliad i Dlodi Tanwydd

·         Sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

·         Sesiwn graffu gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Toriad: dydd Llun 17 Chwefror – dydd Gwener 21 Chwefror