P-05-799 Newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.

 

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Elfed Wyn Jones ac ystyriwyd am y tro cyntaf gan y Pwyllgor yn ystod Chwefror 2018, ar ôl casglu 5,794 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i newid y Cwricwlwm Cenedlaethol a dysgu hanes Cymru, a hynny o bersbectif Cymreig, yn ein Hysgolion Cynradd, Uwchradd a’r Chweched Dosbarth.

                                

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Dwyfor Meirionnydd

·         Canolbarth a Gorllewin Cymru