P-05-814 Pob adeilad newydd yng Nghymru i gael paneli solar

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Harriet King, ar ôl casglu 72 o lofnodion.

 

Geiriad y ddeiseb

Sicrhau y caiff paneli solar eu gosod ar bob tŷ sy'n cael ei adeiladu o'r newydd yng Nghymru er mwyn gwella ein hôl troed carbon a helpu'r amgylchedd.

 Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad