Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru  (Ymchwiliad un-dydd)

Yr amserlen o ran tystiolaeth lafar

 

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod.

 

8 Chwefror 2018  

 sesiwn dystiolaeth 1

Sefydliad

Dr Peter Mackie

Prifysgol Caerdydd

Professor Suzanne Fitzpatrick

Prifysgol Heriot-Watt

sesiwn dystiolaeth 2

 

Jane Thomas

Cyngor Caerdydd

Simon Inkson

Cyngor Sir Powys

Julie Francis

Cyngor Wrecsam

Tracy Hague

Cyngor Wrecsam

sesiwn dystiolaeth 3

Sefydliad

Antony Kendall

 

The Wallich

Yvonne Connolly

Byddin yr Iachawdwriaeth

Richard Edwards

Canolfan Huggard

Frances Beecher

Llamau

sesiwn dystiolaeth 4

Sefydliad

Katie Dalton

Cymorth Cymru

Jennie Bibbings

Shelter Cymru

Rebecca Jackson

Shelter Cymru

 

Jon Sparkes

 

Crisis

Beth Thomas

y Big Issue

sesiwn dystiolaeth 5

Sefydliad

Assistant Chief Constable Jeremy Vaughan

Heddlu De Cymru

Chief Superintendent Stephen Jones

 

Heddlu De Cymru

Ian Barrow

Ei Mawrhydi yng Nghymru

Diana Binding

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Dusty Kennedy

Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru