P-05-740 Deiseb i Warchod Ein Stryd Fawr.

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Sally Stephenson ar ôl casglu 939 llofnod ar lein â 729 llofnod papur.

Geiriad y ddeiseb

Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn credu bod cynllun rhyddhad ardrethi trosiannol Llywodraeth Cymru yn annigonol o ran diwallu anghenion busnesau yr effeithir arnynt gan ailbrisiadau diweddaraf adeiladau, ac rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu pecyn o fesurau rhyddhad ardrethi parhaol i ysgafnhau'r pwysau ariannol ar fusnesau bychain.

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Bro Morgannwg

·         Canol De Cymru