Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

 

Roedd angen newid y Rheoliadau drafft mewn ymateb i faterion a godwyd mewn ymateb i’r ymgynghoriad. Arweiniodd hyn at beth oedi cyn llunio’r Rheoliadau terfynol. Gosodwyd y Rheoliadau yng Nghymru ar 30 Hydref 2017, nid yw Defra wedi gosod eu Rheoliadau hwy hyd yma.