DATGANIAD YSGRIFENEDIG

GAN

LYWODRAETH CYMRU

 

TEITL

 

Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

DYDDIAD

20 Tachwedd 2017

GAN

Carwyn Jones AC, y Prif Weinidog

 

Ar 18 Medi, rhoddais wybod i'r aelodau fy mod wedi penderfynu sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd pan fyddai'n rhoi'r gorau i'w ddyletswyddau fel Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr; gan ddweud y byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am aelodaeth a chylch gorchwyl y Comisiwn yn hwyrach yn yr hydref.

 

Rwy'n falch o gyhoeddi enwau aelodau eraill y Comisiwn a'i gylch gorchwyl fel a ganlyn:

 

Aelodaeth

 

Simon Davies

Yr Athro Elwen Evans CF

Dr Nerys Llewelyn Jones

Juliet Lyon CBE

Sarah Payne CBE

Yr Athro Rick Rawlings

Peter Vaughan QPM CStJ DL

Syr Wyn Williams

 

Cylch Gorchwyl

 

Adolygu gweithrediad y system gyfiawnder yng Nghymru a gosod gweledigaeth hirdymor ar gyfer y dyfodol, gyda'r nod o:

 

 

 

 

Disgwylir i'r Comisiwn ddechrau ar ei waith ym mis Rhagfyr, ac fe fydd yn cyhoeddi adroddiad o'i ganfyddiadau a'i argymhellion yn ystod 2019.

 

Dyma ddolen at fanylion bywgraffyddol yr aelodau, er gwybodaeth.

 

http://gov.wales/docs/legislation/justice/171120-membership-cy.pdf