Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Blaenraglen Waith*

Mae'r flaenraglen waith hon yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol sydd ar gael ac fe all newid. Bydd Aelodau a'u staff yn cael gwybod os bydd angen newidiadau o ran sylwedd.

Dyddiad y Cyfarfod

Eitemau ar yr Agenda

Dydd Mercher 22 Tachwedd

SESIWN GYHOEDDUS

09.30 - 12.40 – Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - paneli tystiolaeth:

·         Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc – Carol Shillabeer a’r Athro y Fonesig Sue Bailey

·         Comisiynydd Plant Cymru

SESIWN BREIFAT

12.40 – 12.55 - Cyllideb Ddrafft - adroddiad drafft

Dydd Iau 30 Tachwedd

SESIWN GYHOEDDUS

09.30 – 09.45 - Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc – dadansoddi canlyniadau'r arolwg

09.45 - 13.30 – Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - paneli tystiolaeth:

·         Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon a Chymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau

·         Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

·         Ysgol Pen y Bryn

13.30 – 14.15 – Dechrau'n Deg: allgymorth - awduron gwerthusiadau 2013 a 2017 – i’w gadarnhau

14.15 – 15.00 – Dechrau'n Deg: allgymorth – Y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant – i’w gadarnhau  

15.00 – 15.20 – crynhoi – sesiynau tystiolaeth

Dydd Mercher 6 Rhagfyr

SESIWN GYHOEDDUS

9:30 – 10:30 – Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru

10.45 – 12.30 – Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a'r Athro Donaldson - y diweddaraf ar ddatblygiad y cwricwlwm

Dydd Iau 14 Rhagfyr

SESIWN GYHOEDDUS

09.30 - 12.45 – Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - paneli tystiolaeth:

·         Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

·         Cymdeithas Seicolegol Prydain a Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol Seicolegwyr Cymhwysol ym maes Iechyd

·         Amser i Newid, Barnardo's a Gweithredu dros Blant

12.45 – 13.00 – crynhoi – sesiynau tystiolaeth

TORIAD – Dydd Llun 18 Rhagfyr – dydd Gwener 5 Ionawr

Dydd Mercher 10 Ionawr

09.30 – 12.00 - Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - paneli tystiolaeth: I'w gadarnhau

 

Dydd Iau 18 Ionawr

09.30 – 15.00 - Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - paneli tystiolaeth: I'w gadarnhau

 

Dydd Mercher 24 Ionawr

09.30 – 12.00 - Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc - paneli tystiolaeth: I'w gadarnhau