Gweler isod linc i'r ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i Werthu Cymru i'r Byd:

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=266&RPID=1752626230&cp=yes

 

Please find below a link to the consultation responses received for the Committee inquiry into Selling Wales to the World:

http://www.senedd.assembly.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=266&RPID=1752626230&cp=yes