Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Ymchwiliad i Bil yr Undebau Llafur (Cymru)

Yr amserlen o ran tystiolaeth lafar

Rhoddodd y tystion a ganlyn dystiolaeth lafar i’r Pwyllgor ar y dyddiadau a nodir isod

2 Chwefror 2017   

Sefydliad

Mark Drakeford AM

Llywodraeth Cymru  

Paul Webb

Llywodraeth Cymru 

Nicola Charles

Llywodraeth Cymru 

16 February 2017   

Sefydliad

Steve Thomas

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jonathan Lloyd

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dr Stephen Monaghan

BMA

Andrew Cross

BMA

Peter Meredith-Smith

BMA

Lisa Turnbull

y Coleg Nyrsio Brenhinol

Lien Watts

Undeb y Gweithwyr Cymdeithasol

Margaret Thomas

Is-lywydd TUC Cymru

Martin Mansfield

Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

1 March 2017

Sefydliad

Claire Vaughan

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Sarah Morley

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Kate Lorenti

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Joanna Davies

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Councillor Tudor Davies

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Phil Haynes

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Councillor Suzanne Paddison

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Kevin Jones

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gary Brandrick

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

9 March 2017

Sefydliad

Mark Drakeford AM

Llywodraeth Cymru 

Paul Webb

Llywodraeth Cymru 

Nicola Charles

Llywodraeth Cymru