Cynnws | Contents

 

*Ar gael yn Gymraeg | Available in Welsh

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

TT 01

Adoption UK

Adoption UK

TT 02

Cylchgrawn Addysg Cymru

Wales Journal of Education

TT 03

Estyn

Estyn

TT 04

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar (NDCS) Cymru

The National Deaf Children’s Society (NDCS) Cymru

TT 05

Chwarae Teg

Chwarae Teg

TT 06

Gwasanaeth Addysg Gatholig

Catholic Education Service

TT 07

Undeb Cenedlaethol yr Athrawon, Cymru

National Union of Teachers (NUT Cymru)

TT 08

Teach First Cymru

Teach First Cymru

TT 09

Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau

The National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers (NASUWT)

TT 10

Prifysgol Caerdydd

Cardiff University

TT 11

Cyngor y Gweithlu Addysg

Education Workforce Council

TT 12

Undeb Prifysgol a Choleg Cymru

University and College Union Wales

TT 13

Prifysgol De Cymru

University of South Wales

TT 14

Consortiwm Canolbarth y De

Central South Consortium

TT 15

Colegau Cymru

Colleges Cymru

TT 16*

Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru

Wales Principal Youth Officers’ Group

TT 17

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Cymru)

Association of School and College Leaders (Cymru)

TT 18

Afasic Cymru

Afasic Cymru

TT 19

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Higher Education Funding Council for Wales


 

TT 20

Cymdeithas Genedlaethol Prifathrawon Cymru

National Association of Head Teachers Cymru

TT 21*

Gwasanaeth Effeithiolrwydd (GwE)

Gwasanaeth Effeithiolrwydd (GwE)

TT 22*

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

TT 23*

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner

TT 24

Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Royal Society of Chemistry

TT 25*

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

TT 26

Gwasanaeth Cyflawni Addysg I Dde Ddwyrain Cymru

Education Achievement Service for South East Wales (EAS)

TT 27

Cymdeithas Athrawon a Darlithwyr (ATL Cymru)

Association of Teachers and Lecturers (ATL Cymru)