PET(4)-04-12 p4a

 

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty

 

Geiriad y ddeiseb:

- Rydym ni, y rhai sydd wedi llofnodi isod, am weld ein HOLL wasanaethau iechyd lleol yn cael eu cynnal a’u diogelu yn Ysbyty’r Tywysog Phillip.

- Rydym yn gwrthwynebu’r bwriad i israddio’n hysbyty.
- Gofynnwn i’r Gweinidog Iechyd a Llywodraeth Lafur Cymru adolygu’u cynlluniau fel mater o frys.

Prif ddeisebydd: Rhydwyn Ifan

Ystyriwyd gan y Pwyllgor am y tro cyntaf: 28 Chwefror 2012

Nifer y deisebwyr: Tua 3,000 o lofnodion