Gyfeillion - ynglŷn a'r newidiadau  bwriedig yn y sector treftadaeth fel un sydd yn dilyn a chymeryd diddordeb yn y maes credaf, o hyn a welaf, na fu trafodaeth ddigonol o'r cynlluniau ar ôl datganiad y gweinidog Ken Skates AC,ac felly teimlad f y dylid rhoi cyfle yn y cynulliad  i drafodaeth fwy manwl ar gynlluniau y Gweinidog ac ymateb y cyrff a effeithir.

Yn gywir

Glyn Owen