PET(4)-04-12 p11a

 

P-04-347 Adolygu eiddo ac asedau

 

Geiriad y ddeiseb:

 

Rydym yn galw ar y Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru i gynnal Adolygiad Asedau ac Eiddo ar eu hadeiladau a / neu eu heiddo unigol i leihau nifer yr eiddo nad yw’n cael ei ddefnyddio’n ddigonol ac i ddefnyddio’r cyfalaf a gaiff ei arbed i ariannu Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

 

Prif ddeisebydd: Cynghorydd Arfon Jones


Y dyddiad yr ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf: 29 Tachwedd 2011

Nifer y deisebwyr: 19