PET(4)-04-12 p8a

P-03-200 Camlas Morgannwg

Geiriad y ddeiseb

 

Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gefnogi’r awydd i greu llwybr hanesyddol Camlas Morgannwg o Ferthyr i Fae Caerdydd, gan nodi lleoliadau o bwys ar y ffordd, ynghyd â safleoedd hanesyddol eraill o fewn cyrraedd i’r Gamlas, e.e. Llong Ysbyty Hamadryad, fel modd o annog diddordeb yn hanes y rhanbarth a thwristiaeth a darparu llwybr cerdded a beicio diddorol a heriol.

Cynigiwyd gan: John Williams

 

Nifer y llofnodion: 14

 

Ystyriwyd gyntaf gan y Pwyllgor ar: 19 Mai 2009