PET(4)-04-12 p7a

P-04-333 Rhoi diwedd ar esgeuluso a gadael ceffylau a merlod drwy orfodi deddfwriaeth ar ddefnyddio microsglodion.

Geiriad y Ddeiseb:

Maer Gymdeithas er Lles Ceffylau a Merlod wedi cael llif o alwadau am gymorth gan aelodau pryderus or cyhoedd, perchnogion ceffylau ar heddlu ynghylch ceffylau sydd wediu gadael, eu hesgeuluso neu sydd wediu hanafu. Mae nifer ohonynt wedi eu hanafu wrth iddynt grwydro ar ein ffyrdd syn beryglus iawn i fodurwyr.

Does dim microsglodyn gan yr un or ceffylau hyn sydd wedi bod yn ofyniad cyfreithiol ar ebolion ac ebolesau sydd wediu geni ar l mis Gorffennaf 2009 syn golygu nad yw hin bosibl olrhain perchnogion y ceffylau. Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod microsglodion yn cael eu defnyddio a bod pasbortau gan geffylau fel syn ofynnol yn l Deddfwriaeth 2009.

 

Cynigwyd gan: Y Gymdeithas er Lles Ceffylau a Merlod

 

Ysytyriwyd gan y Pwyllgor am y tro cyntaf: 11 Hydref 2011

 

Nifer y llofnodion: 2114

 

Y wybodaeth ddiweddaraf: Bydd y Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf.