P-05-709 – Cylchffordd Cymru

Cyflwynwyd y ddeiseb hon gan Don Wilcox ar ôl casglu 3,279 llofnod bapur.

Geiriad y ddeiseb

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i hwyluso’r ffordd i ddechrau gweithio ar Gylchffordd Cymru cyn gynted â phosibl er mwyn cynorthwyo i adfywio Blaenau Gwent, Blaenau’r Cymoedd a de Cymru yn gyffredinol.

Etholaeth a Rhanbarth y Cynulliad

·         Blaenau Gwent

·         Dwyrain De Cymru