Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

 

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

Dydd Mawrth 14 Mehefin a dydd Mercher 15 Mehefin 2016

Dydd Mawrth 21 Mehefin a dydd Mercher 22 Mehefin 2016

Dydd Mawrth 28 Mehefin a dydd Mercher 29 Mehefin 2016

 

 

Dydd Mawrth 14 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Caniatâd Tybiedig ar gyfer Rhoi Organau – y chwe mis cyntaf (30 munud)

·         Busnes arall y Llywodraeth i'w benderfynu

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cynnig i ddirymu Rheoliadau Personau Anabl (Bathodynnau ar gyfer Cerbydau Modur) (Cymru) (Diwygio) 2016 (30 munud)

 

Dydd Mercher 15 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.1 i sefydlu Pwyllgor ar Offerynnau Statudol a Materion Cyfansoddiadol (5 munud)

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl Fer - Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 21 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Busnes arall y Llywodraeth i'w benderfynu

Dydd Mercher 22 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig (45 munud)

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (60 munud)

·         Dadl Fer - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd) (30 munud)

 

Dydd Mawrth 28 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud) 

·         Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

·         Busnes arall y Llywodraeth i'w benderfynu

 

Dydd Mercher 29 Mehefin 2016

 

Busnes y Llywodraeth

 

·         Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 

·         Cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad (30 munud)

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Dadl fer - Rhianon Passmore (Islwyn) (30 munud)